Gastouder

U wilt als gastouder opvang bieden

Hiervoor schrijft u zich allereerst in zodat u bent opgenomen in ons bestand. Het inschrijfformulier kunt u direct hier downloaden of anders kunnen wij het u ook per mail of per post toesturen. Wat voor u het makkelijkst is. Na inschrijving nemen wij telefonisch contact met u op voor een intakegesprek. Wij zullen u inlichten over allerlei zaken met betrekking tot de gastouderopvang, zoals de richtlijnen van het gastouderbureau, betaling, etc. Aan bod komen praktische en verplichte zaken aan de orde zoals veiligheid, hygiëne en ruimte. Ook besteden we aandacht aan opvoedingsideeën, motivatie en sfeer. Een aantal keer per jaar organiseren wij trainingen en cursussen om gastouders bewust te laten worden van hun kwaliteiten en hoe zij deze het beste kunnen toepassen.

Op grond van de Wet Kinderopvang, is de leeftijdsopbouw van de groepen als volgt:

 • Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opgevangen worden (inclusief eigen kinderen tot 1 jaar).

 • Er mogen niet meer dan 5 kinderen tegelijk opgevangen worden, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn (inclusief eigen kinderen tot 4 jaar).

 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar (inclusief eigen kinderen van deze leeftijd).

 • Als er kinderen tot 1,5 jaar worden opgevangen, moet er een aparte slaapruimte zijn voor deze kinderen. De grootte van de slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.

 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

 • De vraagouder en de gastouder spreken samen af of de kinderen speelgoed van thuis meenemen, of dat er vast speelgoed bij de gastouder aanwezig is en blijft.

Is het gastkind jonger dan 4 jaar, dan is er automatisch sprake van Gastouderopvang (GOO); indien het gastkind ouder is dan 4 jaar, betreft het Buitenschoolse Opvang (BSO). Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar vóór en na schooltijd en gedurende de vakantieperioden, tot de eerste dag van de maand waarop voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

De achterwacht, wat is het en wanneer heb ik die nodig?  

De achterwacht is iemand bij u in de buurt op wie u terug kunt vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer u op vier of meer kinderen tegelijkertijd past, is het sinds 2010 verplicht om een ‘achterwacht’ te regelen.

De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat, kinder-EHBO diploma of VOG te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan u denkt. Uw partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of kennis.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Iedere gastouder moet bij aanvang van de gastouderopvang een kopie Verklaring Omtrent het Gedrag van de gastouder en de huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar afgeven aan het gastouderbureau. Dit om ten opzichte van de vraagouder en het gastouderbureau te kunnen waarborgen dat hij of zij geen justitieel verleden heeft. De VOG van de gastouder en de huisgenoten van 18 jaar en ouder, moet ten dienst zijn van de kinderopvang. Deze kunt u bij de gemeente/Burgerzaken aanvragen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de gastouder.

Kassiersfunctie

Vanaf januari 2010 gelden er nieuwe eisen voor gastouders maar ook voor gastouderbureaus. Een van de eisen voor gastouderbureaus is dat het betalingsverkeer tussen ouder en gastouder via het gastouderbureau verloopt, het gastouderbureau heeft dus een kassiersfunctie.

Wat houdt de kassiersfunctie in voor vraag- en gastouder?

Op basis van het getekende en goedgekeurde contract incasseert Gastouderbureau Alles Kids maand bij de vraagouder. De gastoudervergoeding storten wij binnen 5 werkdagen na ontvangst, zoals elk gastouderbureau wettelijk verplicht is, door aan de gastouder. Gastouderbureau Alles Kids factureert op basis van de werkelijke opvanguren. Hierdoor houdt de vraagouder controle over de financiële afhandeling van de maandelijkse vergoeding aan de gastouder(s) en hebben de gastouder(s) meer zekerheid over de ontvangst.

Hoe gaat het in zijn werk:

gastouders voeren de urenregistratie in;

 • deze urenregistratie laat de gastouder maandelijks goedkeuren door de vraagouder;

 • na goedkeuring worden de uren verwerkt;

 • de vraagouder ontvangt de bijbehorende factuur per mail;

 • elke maand voert Gastouderbureau Alles Kids een incasso uit aan de hand van de goedgekeurde uren.

 • opgevangen uren betaalt Gastouderbureau Alles Kids binnen 5 werkdagen uit aan de gastouder.