Privacyverklaring

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. AVG.
Het Gastouderbureau is in het kader van de AVG verplicht gegevens op te slaan van gastouders waarmee we samenwerken maar ook van de vraagouders en bijbehorende kinderen.

Onder de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn een aantal uitzonderingen voor de kinderopvang van kracht. De AVG is algemener en hanteert 6 grondslagen voor het verwerken van gewone persoonsgegevens (waaronder bijvoorbeeld naam, geboortedatum, BSN, adresgegevens, bankgegevens):

1.  Toestemming van de betrokken persoon.

2.  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

3.  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

4.  De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale  belangen.

5.  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of       uitoefening van openbaar gezag.

6.  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Als kinderopvang zijn wij gebonden aan de eerste 3 grondslagen.

Algemeen
Gastouderbureau Alles Kids behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Gastouderbureau Alles Kids daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van aangevraagde online services noodzakelijk is. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacyregelgeving. Als u gegevens aan ons verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, en alleen gebruikt om de door u aangevraagde service te leveren. Het bestand waarin uw gegevens zijn opgenomen, kan, indien wij dit noodzakelijk achten, worden gebruikt om mededelingen over te brengen die rechtstreeks betrekking hebben op de online services van Gastouderbureau Alles Kids. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses.

Contactformulier
Als u een formulier op deze website invult, worden uw gegevens naar ons kantoor gemaild, waar ze vertrouwelijk worden behandeld. Afhankelijk van het door u gekozen onderwerp wordt een aangewezen medewerker geïnformeerd van uw bericht. Het kan zijn dat u benaderd wordt door deze medewerker naar aanleiding van door u verstrekte gegevens. Wij adviseren u om geen gevoelige informatie in het contactformulier te vermelden.

Analyse
Op deze website worden algemene (anonieme) bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijv. de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Sammy de dienstverlening op de website verder optimaliseren.

Gebruik van cookies
Wij maken verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de website van Gastouderbureau Alles Kids  wordt bezocht, via welke links dat gebeurt, etc. Hiervoor gebruiken we ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de website van Gastouderbureau Alles Kids bezoekt. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u deze functie uitschakelen. Raadpleeg hiervoor het help-bestand dat bij uw browser hoort. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.