Vraagouder   

U bent ouder en op zoek naar een goede oppas

De inschrijving is in principe hetzelfde als voor de gastouder. Het inschrijfformulier kunt u direct downloaden op de pagina Downloads / Links. Als u het liever via de post ontvangt dan is een telefoontje of een email voldoende. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen nemen wij contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Wij lichten u dan in over allerlei aspecten van de opvang door een gastouder. U kunt dan meteen eventuele specifieke wensen of eisen kenbaar maken over de opvang van uw kind(eren). Mocht u hierna definitief met ons in zee willen gaan, dan ontvangt u een bemiddelingsovereenkomst en een offerte. Deze wordt opgemaakt aan de hand van door u gegeven aantal uren en uurprijs. U komt uiteraard in aanmerking voor een tegemoetkoming via de belastingdienst omdat u bij ons staat ingeschreven. In de offerte kunt u lezen wat u bij benadering terug kunt ontvangen van Het Rijk. Het aanvragen van de tegemoetkoming dient u zelf te regelen via een speciale site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Vervolgens gaan wij voor u op zoek naar een geschikte gastouder om zo tot een goede combinatie te komen, ook wel koppeling genoemd. Hebt u zelf iemand gevonden en wilt u toch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming dan dient deze oppas zich ook in te schrijven bij Gastouderbureau Alles Kids. 

Oudercommissie

De oudercommissie van Gastouderbureau Alles Kids behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van de kinderen en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Gastouderbureau Alles Kids gevoerd wordt door adviezen te geven.

De oudercommissie heeft wettelijke advies bevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling en de prijzen van de kinderopvang. Om het reglement van de oudercommissie in te zien klikt u hier.

Klachten

Gastouderbureau Alles Kids doet uiteraard haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen ouders en Gastouderbureau Alles Kids, gastouders en Gastouderbureau Alles Kids en ouders en gastouders over de bemiddeling en begeleiding van de opvang. In deze klachtenprocedure leest u hoe u een klacht kunt indienen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij De Geschillencommissie, zij zijn een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.