Tarieven

De maximum vergoeding

De overheid stelt een maximum aan het uurtarief wat voor vergoeding in aanmerking komt. Voor 2018 is de maximum vergoeding voor gastouderopvang vastgesteld op € 5,91 per uur. Is het uurtarief hoger, dan moet u het verschil zelf betalen.

Neem voor onze tarieven voor bureau/bemiddelingskosten contact met ons op

Gastouderbureau Alles Kids hanteert eenmalige inschrijfkosten van € 35,00. Deze kosten zullen bij de eerste factuur in rekening gebracht worden. Indien de vraagouder zelf een gastouder aanbrengt, zullen deze kosten niet in rekening gebracht worden.

Het uurtarief van de gastouder zal worden vastgelegd in de overeenkomst tussen de vraagouder en de gastouder.
 

Ziekte

Bij ziekte van een kind zal de gastouder de helft van het uurtarief doorberekenen. Bij ziekte van de gastouder zal er geen uurtarief in rekening worden gebracht.