Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Dit gesprek is bedoeld om het vraag- en gastgezin met elkaar kennis te laten maken. In principe is er altijd een bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Alles Kids aanwezig. Wanneer beide partijen dit niet willen, kan dit gesprek ook plaatsvinden zonder bemiddelingsmedewerker. In dit gesprek komen punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het gastkind.

Koppelingsgesprek

Indien de vraagouder en de gastouder een positief kennismakingsgesprek met elkaar hebben gehad en er een basis van vertrouwen is gelegd om met elkaar verder te willen gaan, volgt het koppelingsgesprek door ons met de vraagouder. Tijdens dit koppelingsgesprek komen de zakelijke en praktische kanten van de opvang aan bod als urenlijsten, betalingswijze etc. Alle afspraken tussen de vraagouder en gastouder worden vastgelegd in een onderling contract tussen de vraagouder en de gastouder, zoals opvangdagen en tijden, uurtarief, registratie opvanguren etc.

De gastouderopvang kan nu van start gaan met de proefperiode van zes weken.

Proefperiode

Tijdens de proefperiode neemt Gastouderbureau Alles Kids contact op met de vraagouders om te horen hoe de proefperiode bevalt en of er mogelijk vragen en/of problemen zijn. Aan het einde van deze periode besluiten de gast- en vraagouders of ze samen door willen gaan met de opvang.

Evaluatie

Minimaal één keer per jaar vindt er een evaluatie plaats, zowel met de gastouder als met de ouder. Bij de gastouder vindt twee keer per jaar een huisbezoek plaats. Tijdens één van deze huisbezoeken wordt er een risico-inventarisatie gedaan. Hierbij wordt er gekeken of de woning voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor de kinderopvang.

In deze gesprekken komen de volgende zaken aan de orde:

  • Hoe gaat het met het kind in het gastgezin

  • Hoe is de relatie tussen de vraag- en gastouder

  • Zijn de gemaakte afspraken duidelijk

  • Zijn er veranderingen in de gemaakte afspraken

  • Worden de afspraken nagekomen

Ziekte

Wanneer er sprake is van (mogelijk) langdurige ziekte van de gastouder, zal het gastouderbureau op zoek gaan naar een vervangende gastouder.